User:Wimdewinter

From Agri4castWiki
Revision as of 12:03, 8 March 2016 by Wimdewinter (talk | contribs) (Created page with "== wijzigingen in bestaande tekst == De pagina Appendix 5: CGMS tables is verplaatst naar Appendix 5: Database objects/CGMS12old tbv een consistente url voor geautoma...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

wijzigingen in bestaande tekst

De pagina Appendix 5: CGMS tables is verplaatst naar Appendix 5: Database objects/CGMS12old tbv een consistente url voor geautomatiseerde verwerking.

nieuwe templates

Template:TocTable en Template:TocRow zijn aangemaakt tbv een handmatige ToC binnen de gegenereerde pagina's. De ToC die wiki zelf maakt zweeft over de tekst en verstoort de lay-out; bovendien neemt deze meerdere niveaus mee waardoor de lijst vreselijk lang wordt.


nieuwe pagina's

toelichting

De pagina's onder Appendix 5: Database objects zijn gegenereerd met behulp van een python programma en kunnen ook weer door dat zelfde programmma worden teruggelezen. Commentaren en toelichtingen bij tabellen en velden mogen worden veranderd, maar het is belangrijk dat de structuur van de pagina gelijkblijft. Het programma kan bovendien commentaar lezen uit de oracle database en comment-statements schrijven op basis van de verzamelde informatie. Het heeft een parameter om aan te geven hoe te handelen bij commentaar dat verschilt tussen db en wiki (alleen db, alleen wiki, eerst db-dan wiki, eerst wiki-dan db).

programmaopties

Het programma wordt gerund vanuit (de main-sectie in) de module analyseDatabase. Alle uitvoer gaat naar de console en onbedoelde wijzigingen op de wiki of in de database zijn niet mogelijk. De volgende opties moeten worden gekozen:

  1. welke database-connectie te gebruiken: in de module oracle is een aantal database-connecties voorgedefinieerd (andere kunnen eenvoudig hier worden toegevoegd; de tabel spreekt voor zichzelf). Hieruit wordt er één gekozen en aande variable dbs toegekend.
  2. welke mergeMode gebruikt moet worden:
  • modDB: uitsluitend info uit de database wordt benut
  • modWIKI: commentaren/toelichtingen worden uitsluitend uit de wiki gehaald
  • modDBthenWIKI: commentaren/toelichtingen worden uit beide bronnen gehaald, maar indien ze niet hetzelfde zijn krijgen die uit de wiki prioriteit
  • modWIKIthenDB: idem, maar indien ze niet hetzelfde zijn krijgen die uit de database prioriteit


NB1: een blanco-commentaar zal nooit een niet-blanco commentaar overschrijven
NB2: de structuur-informatie wordt altijd gebaseerd op de database